3 แนวทางของผู้นำที่พลิกสถานการณ์

842

“เรา ​รู้​ว่า พระ‍เจ้า​ทรง‍ช่วย​คน​ที่​รัก​พระ‍องค์​ให้​เกิด​ผล​อัน​ดี​ใน​ทุก​สิ่ง คือ​คน​ทั้ง‍ปวง​ที่​พระ‍องค์​ได้​ทรง​เรียก​ตาม​พระ‍ประ‌สงค์​ของ​พระ‍องค์”  โรม 8:28

 

พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ วันนี้เราถามตัวเองว่าเรารักพระเจ้าไหม ถ้าเรารักพระองค์ เราก็มีความมั่นใจได้เลยว่าพระองค์ทรงช่วยเราแน่ๆ พระองค์จะช่วยในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดี  จากคนที่ล้มเหลวให้เป็นคนที่เกิดผลดี ประสบความสำเร็จ

ในเวลาที่เราเกิดวิกฤตในชีวิตหรืองานที่เรา หรือทีมของเราไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เราจะขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้พลิกสถานการณ์ที่แย่ๆ กลายเป็นสิ่งที่ดีได้ไหม คำถามคือในส่วนของเรา เราจะเริ่มต้นทำสิ่งใดก่อน

  1. อุดรูรั่วหรือช่องโหว่โดยความเชื่อ  แม้กองกำลังจะแข็งแกร่งหรือเก่งสักแค่ไหน แต่ยังมีรูรั่ว หรือมีกำแพงที่พัง ข้าศึกก็สามารถเข้ามาโจมตีได้ จากจุดเล็กๆกลายเป็นช่องโหว่ใหญ่ๆ เป็นจุดออ่อนของเมือง  วันนี้ให้เรามองดูคนในกลุ่มของเราว่าเขายังขาดอะไร ความสัมพันธ์ การผนวกคนติดตามคนที่มารู้จักพระเจ้า  ชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้า หรือทักษะการเป็นผู้นำของแต่ละคน
  2. สร้างทีมที่เข้มแข็ง เมื่อเมืองเข้มแข็งปราศจากรูรั่วหรือช่องโหว่ จะไม่ต้องเป็นเกมรับอีกต่อไป ต้องออกไปสู้ ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง   เราเองและคนในกลุ่มของเรา จำเป็นต้องมีความเข้มแข้งในฝ่ายวิญญาณ  โดยเริ่มต้นจาก ชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้า   มาร่วมสามัคคีธรรม ไม่ขาดการประชุมในวันอาทิตย์   สิ่งเหล่านี้ช่วยเราให้อยู่ในทางพระเจ้า พระองค์จะเสริมกำลังให้เราเข้มแข็ง และเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
  3. ชวนพี่น้องมาเป็นทีม   เมื่อเรามีนิมิต มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ เราทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานเป็นทีม เป็นทีมงานที่พร้อมที่จะเปลี่ยนโลก รวมพลังแม้จะน้อยนิด รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่

 

เมื่อเราแก้สถานการณ์ตาม  3 แนวทางนี้แล้ว  แม้ว่าเราเผชิญกับสถานการณ์เป็นรอง ก็อาจกลับมาเป็นต่อได้ในที่สุด พระองค์พร้อมจะช่วยเราในทุกวันและเวลาที่เราร้องทูลขอพระองค์   ให้เราผ่านพ้นอุปสรรค์ปัญหา และประสบความสำเร็จร่วมกันได้