7 สิ่งที่ควรรีบทำเพื่อรับพร

1355
สุภาษิตบทที่ 3:1-12
 
1ลูก​เอ๋ย อย่า​ลืม​คำ‍สอน​ของ​ข้า
แต่​ให้​ใจ​ของ​เจ้า​เฝ้า​รักษา​บัญญัติ​ของ​ข้า
2เพราะ​สิ่ง‍เหล่า‍นี้​จะ​เพิ่ม​วัน​เดือน​ปี​ของ​ชีวิต​ให้​ยืน‍ยาว
และ​ทวี​ความ​สม‌บูรณ์‍พูน‍สุข​แก่​เจ้า
 
3อย่า​ให้​ความ​จง‍รัก‍ภักดี​และ​ความ​ซื่อ‍สัตย์​ทอด‍ทิ้ง​เจ้า
จง​พัน​มัน​ไว้​รอบ​คอ​ของ​เจ้า
จง​เขียน​มัน​ไว้​บน​แผ่น‍จา‌รึก​แห่ง​หัว‍ใจ​ของ​เจ้า
4ดัง‍นั้น จง​หา​ความ​โปรด‍ปราน​และ​ชื่อ‍เสียง​ดี
ใน​สาย‍พระ‍เนตร​พระ‍เจ้า และ​ใน​สาย‍ตา​มนุษย์
 
5จง​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍ยาห์‌เวห์​ด้วย​สุด‍ใจ​ของ​เจ้า
และ​อย่า​พึ่ง‍พา​ความ​รอบ‍รู้​ของ​ตน‍เอง
6จง​ยอม‍รับ​รู้​พระ‍องค์​ใน​ทุก​ทาง​ของ​เจ้า
แล้ว​พระ‍องค์​เอง​จะ​ทรง​ทำ​ให้​วิถี​ของ​เจ้า​ราบ‍รื่น
7อย่า​คิด​ว่า​ตน​มี​ปัญญา
จง​ยำ‌เกรง​พระ‍ยาห์‌เวห์ และ​จง​หัน​จาก​ความ​ชั่ว‍ร้าย
8นี่​จะ​เป็น​พลา‌นามัย​แก่​เนื้อ‍หนัง​ของ​เจ้า
และ​ความ​สด‍ชื่น​แก่​ร่าง‍กาย​ของ​เจ้า
 
9จง​ถวาย​พระ‍เกียรติ​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ด้วย​ทรัพย์‍สิน​ของ​เจ้า
และ​ด้วย​ผล​แรก​แห่ง​ผลิต‍ผล​ทุก‍อย่าง​ของ​เจ้า
10แล้ว​ยุ้ง​ของ​เจ้า​จะ​เต็ม​บริ‌บูรณ์
และ​บ่อ‍เก็บ​ของ​เจ้า​จะ​ล้น​ด้วย​เหล้า‍องุ่น​หมัก​ใหม่
 
11ลูก​เอ๋ย อย่า​ดู‍หมิ่น​พระ‍ดำรัส​สอน​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์
และ​อย่า​เบื่อ‍หน่าย​พระ‍ดำรัส‍เตือน​ของ​พระ‍องค์
12เพราะ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ตัก‍เตือน​ผู้​ที่​พระ‍องค์​ทรง​รัก
ดัง​บิดา​ตัก‍เตือน​บุตร​ที่​เขา​โปรด‍ปราน

จากตอนที่แล้ว   ทำไมสติปัญญาจากพระเจ้า จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ?   เมื่อเราเลือกที่จะรับเอาสติปัญญาจากพระเจ้า  ในบทที่ 3 มีข้อคิด  7 สิ่งที่ควรรีบทำเพื่อรับพระพรจากพระเจ้า

  1. เมื่อเรารักษากฏเกณฑ์ หรือแนวทางที่พระเจ้าให้ไว้   เราจะมีอายุยืนยาว และเต็มไปด้วยความสุข

  2. เมื่อเราจงรักภักดีและสัตย์ซื่อ  ทำเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นกิจวัตร พันไว้รอบคอ เขียนไว้ที่ใจ  สิ่งดีๆเหล่านี้จะติดตามชีวิตเรา

  3. เมื่อเราแสวงหาการดำเนินชีวิตที่มีชื่อเสียงดี ให้คนอื่นเห็นเราก็สรรเสริญพระเจ้า สำแดงชีวิตที่มีพระเจ้าอยู่ด้วย  และเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปราณ  พระพรนานาประการพร้อมอยู่ให้เราแน่นอน

  4. เมื่อเราวางใจด้วยสุดใจ ไม่มีความสงสัยในใจเลย  ไม่พึ่งพาความรอบรู้และสติปัญญาของตัวเอง  รับรู้พระองค์ในทุกทางที่พระองค์นำเราสอนเราในแต่ละวัน   แน่นอนว่า ทางที่เราเดินไปราบรื่น

  5. เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าหันจากทางชั่วร้าย   ร่างกายเราจะมีพลานามัย แข็งแรงปราศจากโรคภัย อะไรที่ทำให้เราสุขภาพไม่ดีเราจะห่างจากสิ่งนั้น

  6. เมื่อเราถวายแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินที่เรามี และผลแรกที่เราตั้งใจจะให้พระองค์ ด้วยใจกว้าง  แล้วยุ้งฉาง หรือทรัพย์สินในธนาคาร พอร์ตการลงทุน ของเราจะรับการอวยพร อย่างเต็มและล้น

  7. เมื่อเราให้เกียรติและเชื่อฟังคำตักเตือนและตีสอนจากพระเจ้า  พระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราอย่างมากมาย

ในข้อสุดท้ายได้ย้ำว่า ทั้งหมดทั้งปวง พระเจ้าทรงสอน ทรงตักเตือนเพราะพระองค์รัก  เราเป็นลูกที่พระเจ้ารักและโปรดปราณ  การที่บิดาหรือมารดา คอยจ้ำจี้จ้ำไชลูกๆบ่อยๆก็เพื่อเป็นผลดีแก่พวกเขา ถ้าไม่รักก็คงปล่อยให้จมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดี  ไม่ต้องสนใจอะไร แต่พระเจ้าองค์นี้อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เรา   เราล่ะพร้อมจะรับการตีสอนและตักเตือนหรือเปล่า สิ่งดีๆรออยู่