เปลี่ยนอ่อนระอาใจ เป็นกำลังใจ

1254
สดุดี บทที่ 143
1 ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า ขอ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ‌ฐาน​ของ​ข้า‍พระ‍องค์
ขอ​ทรง​เงี่ย​พระ‍กรรณ​สดับ​คำ​วิง‍วอน​ของ​ข้า‍พระ‍องค์
จิต‍วิญ‌ญาณ​ข้า‍พระ‍องค์​จึง​อ่อน‍ระอา​อยู่​ภาย‍ใน
และ​ใจ​ข้า‍พระ‍องค์​ก็​กลัว​ลาน
ขอ​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​ได้‍ยิน​ถึง​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ของ​พระ‍องค์​ใน​เวลา​เช้า
เพราะ​ข้า‍พระ‍องค์​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍องค์  ขอ​ทรง​สอน​ข้า‍พระ‍องค์​ถึง​ทาง​ที่​ควร​ไป
เพราะ​ข้า‍พระ‍องค์​อธิษ‌ฐาน​ต่อ​พระ‍องค์
10 ขอ​ทรง​สอน​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​ทำ​ตาม​พระ‍ทัย​ของ​พระ‍องค์
เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​ข้า‍พระ‍องค์
ขอ​พระ‍วิญ‌ญาณ​ประ‌เสริฐ​ของ​พระ​องค์
ทรง​นำ​ข้า‍พระ‍องค์​ไป​ตาม​วิถี​ราบ

 

ในตอนนี้พระคัมภีร์ได้พูดถึง  คำอธิษฐานต่อพระเจ้าท่ีเหมือนเสียงคร่ำครวญต่อพระองค์ในเวลาที่ทุกข์ใจ อ่อนระอาใจ ซึ่งผมเองก็กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้  เมื่อเรามีปัญหาที่เกิดในใจเราอ้อนวอนขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า  พระคัมภีร์ได้บอกเราว่าพระเจ้าทรงฟัง  พระองค์ไม่เมินเฉยหรือไม่ใส่ใจ  แต่พระองค์รับฟังความไม่สบายใจของเราไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ พระองค์น่ารักจริงๆ

เมื่อจิตใจของเราเกิดความรู้สึกไม่โอเค หรือมีอะไรทำให้เรารู้สึกไม่ดี จากตัวเราเอง จากคนรอบข้าง จากการทำงาน จากภาระที่แบกอยู่ หรือหลายสิ่งที่รุมเร้าเข้ามา ทำให้เราเกิดอาการอ่อนระอาใจอยู่ภายใน  สิ่งที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้คือ  ความกลัว ก็ลนลานเข้ามา   ผมเองหลายครั้งที่อยู่กับพระเจ้ามานาน  รู้สึกว่าตัวเองจะโลกสวยหรือมองในเรื่องดีๆในทัศนคติดีๆ  แต่เมื่อเผชิญในโลกความเป็นจริง ก็ทำให้ผมได้ช็อคบ้างในบางครั้งว่า มันมีแบบนี้ด้วยหรอ  เรารับไม่ได้ และดูเหมือนว่าเราทำได้ไม่ดีพอ เราไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น ตามมาตรฐานของโลก ทำไมเราอ่อนแอแบบนี้  ทั้งหมดทั้งปวง ทำให้เรากลัว หวาดระแวง รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง กังวล อ่อนระอาใจ ท้อใจ เสียการทรงตัวของชีวิต

แต่เมื่อเราได้ยินถึงถึงความรักมั่นคง ​(ข้อ 8 ) ของพระเจ้าในเวลาเช้า วางใจในพระองค์   ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ จะได้รับการเยียวยา  เพราะการวางใจใครสักคนหนึ่งที่เราให้เขามามีส่วนในชีวิตเรา และเขาเองมีฤทธิ์อำนาจในการแก้ปัญหา เกินความเข้าใจของเรา ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น สบายใจมากขึ้น  ปล่อยให้เขาช่วย และขอให้เขานำพาชีวิต  สอนให้เรารู้ว่าควรจะต้องทำะไรก่อนหลัง พระองค์จะประทานสติปัญญาให้เราเองว่าต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร และพระเจ้าจะให้กำลังที่จะแก้ไขสิ่งนั้นๆ   อย่างน้อยๆอ่ะนะกำลังใจดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งว่าไม๊

อย่าลืมว่า  เราเป็นของพระเจ้า We belong to God พระองค์จะไม่ปล่อยให้เราเดินเพียงลำพัง หรือทิ้งเราไว้กลางทาง พระ‍วิญ‌ญาณ​ประ‌เสริฐ​ของ​พระ​องค์จะนำเราไป​ตาม​วิถี​ราบ ให้เราพักสงบ วางใจ เดินด้วยความมั่นใจ มีสันติสุข ไม่ท้อใจ ไม่อ่อนระอาใจอีก  เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเรา  เอเมนไหมฮะ จิตใจของข้าเอ๋ย  ไฉนเจ้ายังฝ่ออยู่  จงชื่นบานได้แล้ว  :)