มุ่งทำเป็นแบบ คนอื่นแอบดูอยู่

1119

มุ่งทำเป็นแบบ คนอื่นแอบดูอยู่

“มุ่งทำเป็นแบบ คนอื่นแอบดูอยู่” : คนที่คิดจะเป็นแบบจะแคร์คนอื่น รักษาชีวิตอยู่เสมอ ในการดำเนินด้วยความบริสุทธิ์ และสัตย์ซื่อในการรับใช้ เขาจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไป แต่ตระหนักอยู่เสมอว่ามีคนเฝ้าดูเราอยู่ และเป็นที่มาของการสร้างสาวกด้วย การที่เราเดินกับพระเจ้า เฝ้าเดี่ยวทุกวัน มาโบสถ์สม่ำเสมอ ติดตามพระเจ้าดีเยี่ยม พัฒนาจิตวิญญาณเพื่อชีวิตของเราเอง เป็นสิ่งที่ดีมาก แต่อย่าลืมให้เรามีฝันที่อยู่เพื่อคนอื่นด้วย สร้างคนอื่นให้เติบโต เหมือนที่เราเติบโต จนไปสู่การเกิดผล นี่แหล่ะคือสร้างสาวกในแบบพระเยซู : เรียบเรียงจากข้อคิดคำเทศน์อธิษฐานเช้า โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์