ทำไมสติปัญญาจากพระเจ้า จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ?

1420
สุภาษิตบทที่ 2:1-12
1ลูก​เอ๋ย ถ้า​เจ้า​รับ​ถ้อย‍คำ​ของ​ข้า
และ​สะสม​บัญญัติ​ของ​ข้า​ไว้​กับ​เจ้า
2จง​เงี่ย‍หู​ของ​เจ้า​ฟัง​ปัญญา
จง​เอียง​ใจ​ของ​เจ้า​เข้า‍หา​ความ​เข้า‍ใจ
3เพราะ​ถ้า​เจ้า​ร้อง‍หา​ความ​รอบ‍รู้
และ​เปล่ง​เสียง​ของ​เจ้า​หา​ความ​เข้า‍ใจ
4ถ้า​เจ้า​แสวง‍หา​ปัญญา​เหมือน​หา​เงิน
และ​เสาะ‍หา​เธอ​อย่าง​หา​ขุม‍ทรัพย์​ที่​ซ่อน​อยู่
5แล้ว​เจ้า​จะ​เข้า‍ใจ​ความ​ยำ‌เกรง​พระ‍ยาห์‌เวห์
และ​พบ​ความ​รู้​ของ​พระ‍เจ้า
6เพราะ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ประ‌ทาน​ปัญญา
และ​จาก​พระ‍โอษฐ์​ของ​พระ‍องค์ ความ​รู้​กับ​ความ​เข้า‍ใจ​ก็​ออก​มา
7พระ‍องค์​ทรง​สะสม​สติ‍ปัญญา​ไว้​ให้​คน‍เที่ยง‍ธรรม
พระ‍องค์​ทรง​เป็น​โล่​แก่​ผู้​ที่​ดำ‌เนิน​ใน​ความ​ซื่อ‍สัตย์
8ทรง​เฝ้า​บรร‌ดา​วิถี​แห่ง​ความ​ยุติ‍ธรรม
และ​ทรง​ปก‍ป้อง​ทาง​แห่ง​ธรร‌มิก‌ชน​ของ​พระ‍องค์
9แล้ว​เจ้า​จะ​เข้า‍ใจ​ความ​ชอบ‍ธรรม​และ​ความ​ยุติ‍ธรรม
และ​ความ​เที่ยง‍ธรรม คือ​หน‍ทาง​ที่​ดี​ทุก​สาย
10เพราะ​ปัญญา​จะ​เข้า‍มา​ใน​ใจ​ของ​เจ้า
และ​ความ​รู้​จะ​เป็น​ที่​ร่ม‍รื่น​แก่​วิญ‌ญาณ‍จิต​ของ​เจ้า
11ความ​เฉลียว‍ฉลาด​จะ​ปก‍ป้อง​เจ้า
และ​ความ​เข้า‍ใจ​จะ​เฝ้า​เจ้า​ไว้
12เพื่อ​ช่วย​เจ้า​ให้​พ้น​จาก​ทาง​ของ​คน‍ชั่ว
จาก​คน​ที่​พูด​ตลบ‍ตะ‌แลง

 

พระคัมภีร์สอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเรา  กษัตริย์โซโลมอนตอบคำถามนี้ใน สุภาษิต 2 โดยแสดงให้เราเห็นถึงผลของสติปัญญาในการใช้ชีวิตที่เป็นผู้ชอบธรรมอย่างที่ พระเจ้าต้องการใช้เราเป็น  จงเงี่ยหูฟัง  จงเอียงใจหาความรู้ จงแสวงหามันเหมือนสิ่งมีค่าเช่นเงินทองที่เราหาในปัจจุบัน  แต่ปัญญาเป็นอะไรได้มากกว่านั้น เพราะเป็นสิ่งที่ล้ำค่า ที่ซ่อนอยู่ เหมือนเราดูในหนังบางเรื่องที่มีลายแทงขุมทรัพย์ ทำให้คนดูตื่นเต้นไปด้วยว่าจะเจอสมบัติอะไร  จงเปล่งเสียงหรือร้องเรียกหามันเหมือนกับสิ่งที่โหยหา  และเมื่อหามันพบก็รับเอา สะสมมันไว้เพราะเป็นสิ่งที่เลอค่าที่พระเจ้าประทานแก่เราแม้ไม่คู่ควรได้รับ แต่เพราะพระคุณของพระองค์ที่มีต่อเรา
 
เมื่อเราได้รับสติปัญญาที่มาจากเบื้องบน เราจะเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า และเหตุผลของการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน  พระคัมภีร์ได้เน้นย้ำเราในเรื่อง การปกป้องดูแลชีวิต เป็นโล่คุ้มภัยให้พ้นจากอันตราย การล่อลวง ที่นำเราไปสู่ชีวิตในบาปและการล้มลง ไม่สามารถรับพรนานาประการจากพระเจ้าที่มีแผนการไว้ ที่เตรียมไว้สำหรับเรา    ความฉลาดในฝ่ายวิญญาณจะคอยปกป้องและ ความเข้าใจจะคอยเฝ้าเตือน ในยามที่เราหลงผิด  สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น ก้องในวิญญาณจิตของเรา 
 
เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิต เราต้องเจออะไรมากกมาย แต่การที่เราดำเนินในทางชอบธรรม  บริสุทธิ์  ด้วยสติปัญญา จะทำให้เรารู้ว่า อะไรดี อะไรเป็นที่ชอบประทัย อะไรดียอดเยี่ยม อะไรเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า  อะไรทำให้เราตกต่ำลง อะไรทำให้เราสูงขึ้น จำเริญขึ้น  วันนี้พระเจ้าประทานสติปัญญาให้แก่คนที่รักและเชื่อฟังติดตามพระองค์  จงเลือกเอาว่าจะดำเนินตามความรู้ของตัวเองที่ไม่แน่นอน และไม่รู้ว่าจะหมดวันไหน หรือรับเอาสติปัญญาจากพระเจ้าใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ เป็นประโยช์แก่คนเอง และเป็นพรไปสู่คนอื่นๆ