ปัญญาที่นำเราไปในทางรุ่งเรือง

942
สุภาษิตบทที่ 4:13-15,20
13 จง​ยึด​คำ​สั่ง‍สอน​ไว้ และ​อย่า​ปล่อย​ไป
จง​เฝ้า​เธอ​ไว้ เพราะ​เธอ​เป็น​ชีวิต​ของ​เจ้า
14 อย่า​เข้า​ไป​ใน​วิถี​ของ​คน​อธรรม
และ​อย่า​เดิน​ใน​ทาง​ของ​คน​ชั่ว
15 จง​หลีก​เสีย อย่า​เดิน​บน​นั้น
เลี้ยว​ออก​ไป​เสีย และ​จง​ผ่าน​ไป
20แต่​วิถี​ของ​คน​ชอบ‍ธรรม​เหมือน​แสง‍อรุณ
ซึ่ง​ฉาย​สุก‍ใส​ยิ่งๆ ขึ้น​จน​สว่าง​เต็ม‍ที่

 

จาก ทำไมสติปัญญาจากพระเจ้า จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ? ในบทแรกๆ ของสุภาษิตจะเน้นย้ำเรื่องปัญญา พระคัมภีรืได้สอนเราเกี่ยวกับปัญญาไว้หลายเรื่อง  ในตอนนี้ที่ผมยกขึ้นมา ได้สอนผมในเช้าวันนี้คือ การยึดปัญญาที่พระเจ้าไว้ให้ดี  ปัญญา แตกต่าง จากการได้รู้ คือ การได้รู้คือการที่เราไม่รู้ ก็ศึกษาหาความรู้ พอรู้แล้ว เราก็จบไป   แต่การที่เรามีสติปัญญา เป็นเหมือนกับกระบวนการที่เรารู้ เรียนรู้ และเข้าใจ จนก่อเกิดเป็นคลังความคิดที่ติดตัวเรา วิเคราะห์สิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องไปหาความรู้อีก เพราะเราได้สั่งสมความคิด ประสบการณ์ แนวทาง การแก้ปัญหา  การหยั่งรู้  การเอาตัวรอด การแยกแยะว่าอะไรที่เราควรจะต้องทำหรือไม่ทำ    พระเจ้าต้องการให้เราได้สิ่งนี้  เพราะสติปัญญามันจะเป็นทั้งชีวิตของเรา
 
พระเจ้าต้องการให้เราไวต่อการที่เราจะหลงผิด  การล่อลวงมีเข้ามาในชีวิตเราทุกๆวัน  พระคัมภีร์เตือนเราว่า อย่าเข้าไปในทางของคนอธรรมและในทางที่ชั่วร้าย  ถ้ากำลังจะหลงทางเข้าไป ให้รีบเลี้ยวไปทางอื่นทันที  ให้ผ่านมันไป อย่าไปบนทางนั้น เพราะหนทางนั้นนำไปสู่ความตาย ความตกต่ำของชีวิต  แต่คนที่มีปัญญาจะรู้ว่าทางไหนนำไปสู่เส้นชัย ความรุ่งเรือง ความสำเร็จ  การเกิดผล พระพรนานาประการ  ชีวิตของเขาที่เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าที่ได้รับพร ฉายแสงส่องสว่างเป็นพรไปสู่คนมากมาย